:)

برای نوشتنم دلیل نمیخواهم...نه!

همین که احساسم را دارم هنوز بس است... 

اما خب..

گاهی 

شدیدا" بی حوصله میشوم 

وگاهی هم خسته.. شاید!  

+ هستم هنوز 

+ مثل چن تا پست قبلی :

درسا دارن ب حسم لطمه میزنن   :)

+ ممنون از دوستایی ک ب یادمن هنوز ؛)

/ 0 نظر / 12 بازدید