:)

+ کـَم مینویسم امـ ا دلیِـ ل نمیشه کـِ  مثـل ِ تو شده باشـ م...!

بِبینـَم راسی تو این هَـمـ ه غرور و از کُجـ ا آوردی ؟!؟! :ا

+ این دَرسا دارَن بهـ  حس وحـالم لَطمهـ  میزَنن ! هـ ه ! :))

+ happy valentine همگی !

/ 0 نظر / 10 بازدید