91.6

غزل می چینم...      دور تا دور اتاق را ...نیستی که...نمی بینی !                   تکــ و تنهـا                             این قافیه هارا می چینم                                               میگذارم ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 11 بازدید
آذر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست